Eerste indrukken, in en buiten de bouw 20-02-2013 – afnemer tekst.

Eerste indrukken worden snel opgedaan. Binnen secondes. Desgevraagd blijken ze niet altijd juist, maar moeilijk bij te stellen. Vaak wordt mensenkennis verward met gekoesterde eerste indrukken. “Ik zag die man en ik had hem meteen door.” Probeer maar eens te ontkomen aan zo een etiket, dat met grote kleefkracht is aangebracht.
Zolang een bouwer niet heeft gebouwd, kan een opdrachtgever niet oordelen over de kwaliteit van het bouwen. Dus oordeelt die over wat wèl beoordeeld kan worden: hoe gaat men met mij om. Van grote invloed op dat beeld is de opgedane eerste indruk. Het belang van receptie en telefoon is dan ook enorm.

Ooit was ik, uit nieuwsgierigheid, gast op een bijeenkomst met als thema: hoe kom ik zo snel mogelijk van al mijn klanten af. De zaal zat zorgelijk vol. Ik werd ingedeeld in een subgroep met de opdracht zoveel mogelijk maatregelen te bedenken om het een telefoniste / receptioniste onmogelijk te maken klantvriendelijk te zijn. Hilariteit alom.

Geef haar een pot drop. Geef haar een radio. Geef haar taken waardoor ze van haar plaats af moet, waardoor ze haar eigenlijk werk niet meer goed kan doen. Geef haar nooit door dat je bezoek verwacht. Of een belangrijk telefoongesprek. Geeft haar nooit door dat je niet op je plaats bent. Enzovoort. Het werd steeds stiller – dit deden we in feite allemaal. Het leek alsof we het deze collega’s met opzet moeilijk maakten. Een harde bewustwording.

Nog steeds zijn er bouwers die het belang van eerste indrukken onderschatten. Die het belang van hen die dergelijke indrukken kunnen managen onderschatten. Dat bepaalt mede de eerste indruk die men van u heeft. In een tijd dat we opdrachtgevers af willen brengen van het dwaalspoor der aanbestedingen. Ik kan me wel voorstellen dat men op basis van opgedane eerste indrukken gaat aanbesteden.