Nederland BV

De afkorting BV kan van alles betekenen. Naast Besloten Vennootschap kan ook Binnen Voorradig, Buiten Vrijblijvend of Bijzonder Verlof bedoeld worden. Bij Voorbeeld. Ieder kiest zijn of haar eigen BV betekenis, Bij Voorkeur. Naar behoeven, bij toeval, uit gewoonte, naar algemeen gebruik, en ga zo maar door.
Vooral het kiezen naar behoeven is interessant, omdat de vraag “wiens behoeven?” zich dan al snel opdringt. Als algemeen behoeven niet (helemaal) overlapt met individueel behoeven, wordt de keus soms wat lastig. Algemeen behoeven leidt al snel tot het idee dat Nederland BV toe is aan “Nederland Behoorlijk Verantwoordelijk”. Omdat we behoorlijk verantwoordelijk zouden moeten (kunnen?) zijn, maar ook omdat het allebei dringend gewenst is. Niet alleen verantwoordelijk, maar ook behoorlijk. Wat behoorlijkheid inhoudt, blijkt multi interpretabel. Ieder bepaalt de eigen standaard voor behoorlijkheid. Een comfortabele maatstaf.

Wat zou er gebeuren als we gewoon weer eens met elkaar in gesprek zouden gaan, over wat we met elkaar (en van elkaar) verwachten, op de vlakken van behoorlijkheid en verantwoordelijkheid? Uitgaand van de aanname dat een ander iets kan vinden, of weten, wat wij niet vinden of weten? Uitgaand van de aanname dat die ander zo maar eens gelijk zou kunnen hebben? Zelfs als diens mening afwijkt van de onze?
Er wordt lang niet voldoende afgestemd over verwachtingen over en weer. Sommigen denken dat verwachtingen die niet worden geverifieerd, daarom niet bestaan. Een wonderlijke gedachte.
Onbehoorlijk en onverantwoordelijk. Wie deze gedachte heroverweegt, ziet al snel hoe vaak conflicten niet meer zijn dan uit de hand gelopen misverstanden.

Zonder van alle energie, misverstanden, gevolgschades en wie weet wat allemaal nog meer. Is het niet vanzelfsprekend behoorlijk en verantwoordelijk om met elkaar in gesprek te gaan over hoe met elkaar om te gaan? Wat verwacht kan worden en wat niet? En wie moet daar mee beginnen?