Ideeën

Stel me een vraag en ik heb een idee. Vaak méér dan een. Ideeën genereren weer nieuwe ideeën, minder bruikbare ideeën zijn doorgaans een nuttige opstap naar zeer bruikbare. Het sparren over mogelijke ideeën is altijd een prikkelende, spankelende activiteit. Energie lijkt te exploderen.

Vaak word ik benaderd om mee te denken – een eervolle en vaak effectieve keus. Komt overleg tot het ultieme idee, dan was het extra de moeite waard. Over de bijpassende investering zijn ook allerlei ideeën denkbaar.
Laten we praten!